Energier
Energierna har negativ verkan om frekvensen är i disharmoni med din inre frekvens. När dina energier är i samklang med energierna runt dig lyfts du uppåt i frekvenserna. Varje energifrekvens har en ton, den tonen måste stämma med omkringvarande toner. Man kan heala med toner likt den som sjunger en sång. När du känner att du rycks med är de tonerna i samklang med din frekvens.

Tankar
Du bygger ditt eget liv med dina tankar. När du tänker, sänder du ut energi, som drar till sig energi med samma frekvens. Positiva tankar drar till sig 10 gånger positiv energi. Negativa tankar drar till sig 10 gånger negativ energi.

Känslor
Känslor är som en drog, en vällust känsla vill man uppleva gång på gång. En negativ känsla fungerar på samma sätt, den kommer tillbaka som ett beroende. Bryt därför mönstret av negativa känslor som ofta kommer tillbaka. Lär känna dina lustkänslor, likväl som dina negativa känslor.

När du har vetskap hur de fungerar kan du ta kontroll över ditt känsloberoende.

Kärlek
Kärlek övervinner allt.Träna dig på att i alla situationer tänka kärleksfullt. Kärlek har en väldig förmåga att förvandla allt till positiva energier. Var den kärleksfulla människan som hjälper alla.

Kärlek bygger framtid
När allt flödar enligt alltets energilag, då får du en högre vibrationsfrekvens.

Så därför, utstråla kärlek runt dig hela tiden.