Du mår bra av naturen
Naturen får oss människor att må bra. Den får sjuka att tillfriskna fortare och ger barn bättre motorik. Den ökar vår kreativitet och koncentrationsförmåga, samtidigt som den minskar oro. Den sänker blodtrycket och kan till och med få oss att känna oss mer nöjda med våra jobb.

Naturen nödvändig för livskvaliteten
Bland Sveriges invånare finns det en brett förankrad föreställning om att man mår bra av att vara i naturen, och många har också upptäckt på egen hand att naturen kan vara en kraftkälla när man av olika skäl har det svårt.

Naturen är återuppbyggande
När du sitter på havsstranden, på en stubbe i skogen eller på parkbänken möts du visserligen också av information i form av olika sinnesintryck. Men sinnesintrycken är vilsamma och kräver inte någon energi eftersom de tas emot av hjärnans system för spontan uppmärksamhet.

Hjärnan kan slappna av
Forskning har visat att det kan räcka med att se natur genom ett fönster eller på bild för att må bättre. Bäst fungerar det att titta på öppna landskap med glesa träddungar, glesa skogar med god sikt och utsikt över vatten. Dessa naturtyper liknar de som människan under miljoner av år har utvecklats och känt sig trygg i.

Närhet till naturen viktig
Allt fler bor idag i städer och tätorter. Därför är parker, grönområden och trädgårdar den natur många av oss kommer i kontakt med i vardagen. Den som ofta besöker ett grönområde upplever också mindre stress i vardagen. Tillgång till närnatur är alltså viktigt för vår hälsa och vårt psykiska välbefinnande.