Moder Jord
Det finns så mycket vi har att vara tacksamma för varje dag, som vi bara tar för givet. Solen som värmer oss, växter som läker oss, fåglar som kvittrar, träd som stärker oss, och månen som styr oss alla.

Tänker vi någonsin på att det faktiskt inte är självklart? Tar vi oss tiden att verkligen tacka för vad naturen ger oss. Moder Jord älskar oss villkorslöst, och hur besvarar vi hennes kärlek? Genom att förgifta henne, skräpa ner hennes marker och hugga ner hennes skogar, spränga atombomber i hennes inre och mycket mer.

Men vi har bara en planet, och även om människan tror sig stå över naturen, så gör vi inte det. Vi klarar oss inte utan den, medan den klarar sig utmärkt utan oss. Naturen är inte grym, hon är rättvis. Vi kan inte förhindra jordbävningar, lika lite som vi kan stoppa vulkanutbrott. Moder Jord har enorma krafter till sitt förfogande, och vi kan bara se och foga oss i när detta händer. 2/3 av människokroppen består av vatten. Månen styr ebb och flod. I de perspektivet är det inte svårt att förstå, att vi också påverkas i samma grad. Det är naturligt och helt i sin ordning.

Inom varje människa finns en kraft, en livskraft, men hälften av oss har försökt kväsa den andra hälften i flera tusen år. Det går inte. Naturens lag kräver balans, inte makt över andra, inte förtryck. Vi är alla lika. Alla är vi Jordens Barn. Alla är vi människor av lika värde. Alla är vi uppfyllda av en outsinlig kärlek, som vi visar varandra alltför sällan.

Vi är alla en del av det gudomliga, kalla det vad du vill. Alla behöver något att tro på, men en sak går inte att komma ifrån: Vi kommer från Moder Jord, och till henne skall vi en dag återvända – som en droppe regn som flyter tillbaka ned till havet. Men samtidigt som vi alla är lika, är vi alla lika olika som gnistrande snöflingor, och det är värt att hylla.

Ta dig någon minut varje dag till att hylla naturen, hylla livet, även om det inte alltid känns som något att direkt hurra över. Tacka för att du får ta del av Moder Jords osjälviska kärlek, tacka för att solen värmer och har fört våren tillbaka till oss igen, tacka för att månen lyser upp din väg när den är som mörkast. Var glad för att du är den du är och den du kommer att bli. Låt naturen fylla dig med kraft och kärlek. Livet är till för att levas, annars hade vi inte varit här.

Moder Jord är en levande varelse. Vi och allting som finns på denna yta är ett med hela universum, vi är förenade med ett nätverk där all information vi behöver finns tillgänglig, det enda vi behöver göra är att lära oss lyssna, och att ha tillit till att allt som händer oss har betydelse i ett större sammanhang.