Stärkande Energi
Energisystemet har fått verktyg till att reparera vävnader och kasta ut avfall. Vid upprepning ökar kraftfältet i storlek permanent. Exempel på stärkande fält kan vara, mat, färger, människor, känslor, musik osv som i sin tur kan vara både stärkande och konkurrerande

Positiv energi Negativ energi

Konkurrerande Energier

Vårt kraftfält varierar i storlek och påverkas av hälsa, sinnesstämning osv. På riktigt svårt sjuka och negativa personer visar den sig bara som en svag energi. Kraftfält som omger friska människor är en stark energi som sträcker sig långt ut från kroppen.

För människan gäller det att ha ett så balanserat och starkt biomagnetiskt kraftfält som möjligt för att slippa sjukdomar. Om kraftfältet (auran) inte är starkt eller har ett avbrott, så är det någon blockering i energisystemet.

Obalans
Fungerar inte energisystemet korrekt ansamlas avfallet i vävnaderna som ligger där och tömmer energisystemet på energi. Ju mer avfall i vävnaderna, desto mindre blir det biomagnetiska kraftfältet. Ju mindre det blir desto mindre kraft har vi att stå emot andra kraftfält.

Vi omges precis överallt av olika kraftfält. Andra människor, tekniska apparater, musik, färger, material och jordstrålning. Jordens kraftfält påverkar oss mer än vi tror och det är främst detta vi kallar jordstrålning. Denna Jordstrålning kan man mäta med slagruta.

Vi kan balansera olika energier, även ta bort de negativa energier i till ex. curry linjer och från vattenådror m.m. Kontakta oss HÄR.