Allt är energi.
Det vet både fysiker och metafysiker. Man kan mäta energierna på det mesta. Har du bara ett öppet sinne (där du använder alla dina sinnen + dem du inte visste att du hade) och en slagruta så har du allt du behöver.

Gitternätet och Jordströmmar
Gitternätet är olika nät av energi som omger vår jord, om de kommer utifrån universum eller från jordens inre vet man inte. Jordströmmar är sprickbildningar eller spänningar i urberget. De går väldigt taggigt och oregelbundet och börjar och slutar lite hur som helst, de är olika starka beroende på hur djupt de ligger.

Källådror
Källådror är vatten som strömmar och de börjar och slutar på samma sätt som jordströmmar men med den skillnaden att vatten är ”mjukare” och har olika bredd t ex stril, å, bäck, sakta flytande etc. Underjordiska och överjordiska.

Leylinjer
Leylinjer är mycket kraftfulla linjer som sträcker sig över hela jorden.

Leylinjer är mycket svåra att avstöra och man bör verkligen inte bo i dessa fält. Leylinjer behöver inte vara negativa i sig. Men elektricitet och en hel del annat skräp har en tendens att lifta med Leylinjer.

Curry- och Hartmannnätet
De kan variera i bredd mellan olika platser men även mellan olika tidpunkter på samma plats över dygnet som andra rutnät. Currylinjerna går i riktningarna NO-SV och NV-SO. Hartmannlinjerna går i N-S och O-V riktning. Hartmannlinjerna är ungefär hälften så breda som Currylinjerna så är det lättare att reda ut vad som är vad. Bredden på linjerna varierar mellan olika delar av Sverige. Curry brukar ligga mellan 40-70 centimeter. Hartmann mellan 20 och 40 centimeter.

Se mer under Slagruta och God & Dålig Energi.