Slagrutan som mätinstrument
Vi omges precis överallt av olika kraftfält. Jordens olika kraftfält påverkar oss mer än vi tror och dessa kraftfält kan man mäta med slagruta.

Själva slagrutan
Den traditionella slagrutan är en grenklyka. Vid utslag drar den neråt eller uppåt, ibland så kraftigt att den vrids ur händerna. En annan modell är vinkelpinnar. Utslagslägen är när de korsar varandra eller går isär.

Börja med vatten
Vatten är enklast att söka efter som nybörjare. Det är då viktigt att du tänker på vatten och inget annat. Man går sedan långsamt och koncentrerat kors och tvärs över det område som skall undersökas.

Vissa känsligare än andra
Varför vissa personer är känsligare än andra och har förmågan att känna av dessa krafter med slagruta, pendel eller vinkelpinnar är det ingen som med säkerhet vet. Vissa tror att det beror på att man måste lära sig känna in vad som är vad. Många tror också att alla har förmågan och att man bara måste lära sig att använda den.