Vi framhåller, som vi har gjort på andra sidor på den här webbplatsen, att allt som skrivs här, allt vi berättar i våra föredrag, det är vår sanning som vi ser den.

Vad vet vi egentligen om hur allting är?

Vår världsbild bygger på våra fem sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Det finns även ett sinne till, det sjätte sinnet. Detta har alla tillgång till men bara en del använder det medvetet. Detta säger oss att det finns så oändligt mycket mer vi människor inte vet.

Lyssna till ett urval av den kunskap och information vi fått för att dela med oss av till andra människor. Det fylls hela tiden på med ny information från mina Guider, Hjälpare, Andar, Naturvarelser och från andra dimensioner. Varje föredrag blir på så sätt unikt.

En sak som vi har insett är att mycket av vad som beskrivs i sagornas värld (andar, tomtar, troll, vättar, älvor, m.m.) finns i en annan frekvens av energi. Det är så snabba svängningar att deras värld inte kan ses med våra fysiska ögon, men med tredje ögat kan vissa människor se den här världen och många andra världar.

Många frågar sig: Finns det andra varelser ute i universum?  Vi vet att det finns många andra livsformer i flera olika dimensioner, däribland Änglar, Guider och Hjälpare.

Om ni är några stycken (minst 5 st) som är intresserade att lyssna på mig, så kommer vi gärna till er och talar om kunskapen som vi fått från Livets Nätverk.

Kontakta oss så bokar vi in ett spännande föredrag.