Är du sjuk, trött, stressad, eller tycker att du inte har den energi som du hade förr, eller har du andra problem.

När du har långvariga problem i ditt liv kan det orsaka fysiska yttringar i din kropp som till exempel smärta, och kanske mer eller mindre allvarliga sjukdomar. Det finns också många andra orsaker till dålig hälsa.

När kontakten är bruten med Livets Nätverk mår många dåligt eller blir sjuka. Healingenergin är ett flöde av vitt ljus. Från mina händer förmedlar jag energin som likt ljusklot pulserar in i din kropp, och där expanderar ut i hela kroppen

Jag förmedlar Universell Healingenergi (universell vit energi) under tiden som du är djupt avslappnad i meditation. Under Healingen kopplas du upp till Livets Nätverk och din kropp får all den information som den behöver från Nätverket för att sedan kunna reparera skador som har uppstått.

Healing på Distans

För dig som inte har möjlighet att komma till mig personligen så erbjuder jag Healing på distans.

Healing på distans är lika effektivt som vid personlig kontakt och är ett mycket bra sätt när du inte har möjlighet eller avståndet till mig är för långt.

Förmedling av Healing på distans begränsas inte av långt avstånd.

Kontakta mig.