Medial
Med min mediala förmåga kan jag komma i kontakt med dina Guider, Hjälpare och de som gått över till andra sidan. Nästan alltid har någon ett meddelande till dig.

Healing
Healing är ett sätt att reparera skador som uppstått vid olika händelser i ditt liv och återknyta kontakten med Livets Nätverk.

Jag förmedlar energi från mina Healingguider som genom min kropp och ut genom mina händer, sänder den energin som du behöver till den plats i din kropp som har problem.

Meditation
Meditation är ett mycket bra sätt att klara sig igenom stress, sorg och om du känner dig lätt deprimerad. Jag lär dig olika tekniker för att du ska kunna hjälpa dig själv.