Den nya världen.

Det är sant att den nya världen som vi kommer att beskriva framöver, är en värld som inte finns i universum utan en värld som innefattar en storhet som nästan är obeskrivbar. Ni kommer att märka att er värld är betydelselös i ett större sammanhang. Det är så att kommande tid kommer att te sig som en period av fristående händelser som vid betraktandet kan vara som om det vore en enda handling, men i det stora hela är något som man inte kan jämföra med någonting i er värld.Det kan te sig som skrämmande, men var inte rädd för även om allt är kaos, finns vi vid din sida som stöd och hjälp.

Det finns en storhet som vi vill förmedla till dig. I framtiden kommer du att behöva all din styrka och mod att hjälpa människor som lider på många olika sätt. Du skall åka runt i den här världen och se hur egot har inrättat något som inte kan vara den rätta vägen. Din uppgift skall också vara att leda in människor på rätt väg. Din väg kommer att belysas så att du utan tvekan förstår hur du skall vara gentemot de människor du skall hjälpa.

Din tid kommer att vara fylld av storhet, din tid kommer att vara fylld av kärlek, din tid kommer att vara fylld av tro, din tid kommer att vara fylld av hopp om framtiden, din tid kommer att vara fylld av skapande arbete som tillfredsställer dig och många i din närhet. Du kommer att vara uppfylld av glädje som du skall dela med dig till alla människor du träffar i ditt liv såsom människa.

Din värld är på väg att förändras så att fler och fler kommer att bli lyckliga. Ni kommer att märka att världen som ter sig som en enhet egentligen är uppdelad i mindre bitar så att varje bit kan vara en enskild händelse, observera att ni är en energi som är föränderlig i sak. Det är det som gör den här så kallade världen till en illusion av verklighet som egentligen inte är en blivande upptäckt utan en verklig flopp, ty den som tror på kärleken tror på den store Gudens allsmäktighet och varande i evighet. Den evighet som vi talar om är så obegriplig att vi inte ens försöker att förklara för dig hur den ter sig i sitt sammanhang i världen.

Din kommande storhet kommer däremot vara en tillgång för den här världen. Du skall se framtiden an med förtröstan. Låt din kommande tid vara en lärdom, som kan vara som en ledstjärna för många andra. Din lycka kommer att vara resten av ditt liv här på jorden. Så låt oss vara få vara din lärare och visa hur du skall gå vidare och vara en trogen tjänare av den storhet som en del kallar Gud.

Din väg ligger i att vara en god med människa som är en väldigt hjälpande resurs för behövande människor och andra energier som finns i en av dessa parallella världar som de allra flesta inte kan se, men som många känner att det finns sånt som de inte kan förklara. För att inte skrämma den stora massan måste vi visa en mindre mängd människor hur de skall förklara storheten, som alla ska leva efter så att världen förändras till den lyckliga värld vi pratade om tidigare, så snart det bara är möjligt.

Lycka till.

Adrian och vi andra