Den nya tiden/Guldåldern

Är snart här. Vi är på väg in i den 5 :te dimensionen

 

Spiralen är en återkommande symbol där det finns hällristningar i flera Länder, den återkommer också i många religioner och tolkas som ursprunget till allt liv.

Vi kan förändra det liv vi lever. Vi kan förändra hela världen.Tänk positivt! Lev från Hjärtat.
Om du tänker negativt, gör då som när du lyssnar på en radio där de sänder något som du inte gillar, byt kanal.
Ge tillbaka din negativa energi till Moder Jord
Ta inte energi från andra, ta energi från naturen och universum. Du är ett batteri (plugg in) ladda det.

Det finns ett högre medvetande, i detta medvetande är vi delaktiga. Vi är en del av universum och universum är en del av oss.

Varför är du här? Vad vill du?
Lyssna till ditt inre. Var uppmärksam. Fråga rätt fråga och du får rätt svar.

Tänk inte så mycket. Om jag låter mig tänka på vad andra tänker om mig kommer jag inte vidare.