Vi vill förmedla Livets nätverk
Allting i alla världar i olika dimensioner är förbundna med ett nät där information finns tillgänglig. Ibland tappar vi kontakten med nätet vilket kan ge fysiska eller psykiska problem. Eller en känsla av att inte förstå varför vi är här i detta fysiska liv.

Vi vill hjälpa människor
att finna kontakten med livets nätverk.
att kunna ta del av UNIVERSUMS läkande och avstressande egenskaper.
att kunna ta del av NATURENS läkande och avstressande egenskaper.
att förstå hur de kan bryta ett beroende, bryta ett problem.

Vi vill förmedla energier från Universum och Moder Jord som hjälper sjuka människor att heala sig själva.

Vi vill känna in och låta människor bli medvetna om sina blockeringar som hindrar dem från att leva friska och lyckliga

Vi vill lära ut hur man låter livet lära oss att leva.