Vem är Börge ?
Närheten med naturen fick jag redan från min barndom genom mina föräldrar som var lantbrukare. Jag köpte föräldragården, som har varit mitt hem hela livet. Naturen har alltid varit och är min källa för att få den energi jag behöver i olika situationer.

Min andliga utveckling har genom olika kurser i slagruta, Änglar, guider, ledare och naturvarelser samt personlig utbildning inom det mediala, lärt mig att känna in många av de både positiva och negativa energierna som finns omkring oss.

Mina guider och ledare fortsätter hela tiden att förse mig med ny information och nya insikter till hjälp för oss här i den fysiska världen.

Min sanning
Allt som skrivs på den här hemsidan är mina upplevelser och ett urval av den information som är nedtecknad från mina kontakter i andra dimensioner och världar. Ny information kommer till mig allt eftersom jag behöver den för att hjälpa människor.

Hur det började
Livet på landet skapar förståelse för sambandet mellan Ande, Människa, sol, vatten, vind, eld jord, skog, växter, djur, insekter, fåglar, liv, och död. Allt måste finnas i rätta proportioner för att livet på den här planeten skall fungera på ett bra sätt.

Min utveckling började med att använda slagruta för att leta efter vatten, elkablar, rörledningar och liknande när jag jobbade med markarbeten.

Startade ett svarvningsföretag som efter ett antal år gick i konkurs. Jag mådde väldigt dåligt den perioden. Startade företaget på nytt och arbetade nästan alla dagar i veckan, vilket resulterade i att jag efter en tid, som det kallas ”gick in i väggen”.

Under den här tiden gick jag kurser i slagruta. När kursledaren pratade om olika energier som man kan känna med slagruta, bland annat kraftplatser eller healingplatser ute i naturen, frågade jag om han kunde lära mig att heala mig själv. Han sa att det är fullt möjligt.

Under en tid hade jag haft problem med smärta i min handled och en knöl av något slag växte fram. Läkarna gav mig bara smärtstillande och lugnande tabletter och sa, du jobbar för mycket.

Jag lärde mig meditera och koncentrerade mig på min handled som blev mycket bättre. Vid den här tiden levde min gamla jakthund Chicko, som hade en liten infekterad tumör under ena ögat. Under en av mina healingmeditationer kom Chicko och satte sig intill mig. Utan att tänka flyttade jag handen till hundens nacke. Han satt kvar en stund, gick sedan iväg.

Min handled blev bra. Efter några veckor upptäckte jag att hundens tumör blivit mycket mindre, någon vecka senare var den helt borta.

Då insåg jag att det här är något stort som jag kan förmedla till andra.